2007 Protect your mind from secrets voor 25 jaar Lokaal 01, Breda's Museum