No Photo / Look Through The Eye | 2011 Installatie voor Het Plafond, verbandgaas, diameter 270 cm., detail.