a stroke | 2007 Robin stempelt de hand van een bezoeker nadat ze hem/haar om zijn/haar hand gevraagd heeft. Het resultaat